odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kraszewski Andrzej
Kraszewski Andrzej

Stanowisko: Minister Środowiska w latach 2010-2011, Kierownik Zakładu, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, jest specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadzi badania w zakresie metodologii ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływania transportu na środowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje się również analizą ryzyka, budową modeli prognostycznych, informatyką środowiska i systemami informacji o środowisku. Autor ok. 100 artykułów, referatów i raportów, 3 monografii, 5 wdrożonych opracowań w przemyśle i w administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcje doradcy ministra środowiska, eksperta Sejmowej Komisji OŚZNiL i wiceprzewodniczącego Konwencji EKG ONZ ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Jest mediatorem m.in. w konfliktach dotyczących składowisk odpadów i lokalizacji obwodnic. Był moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Był przewodniczącym Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i społecznym doradcą Pełnomocnika Rządu d.s. Polskiej Energetyki Jądrowej, jak również członkiem rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2010-11 pełnił funkcję ministra środowiska w pierwszym rządzie Donalda Tuska.