odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kostempski Dawid

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, a także w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu.
W latach 2004-2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej SA, zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego.
W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku jest również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.
Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Prezydent Kostempski jest żonaty, ma syna Dawida. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.