odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kościelniak Jacek
Kościelniak Jacek

Stanowisko: Radca Prezesa, Najwyższa Izba Kontroli

Jacek Kościelniak – absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po ukończeniu studiów prowadził własne biuro rachunkowe. Ekspert z zakresu księgowości i przeciwdziałania praniu pieniędzy. W latach 1998-2002 dyrektor wydziału finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Poseł na Sejm RP V kadencji, w 2007 roku zastępca szefa Kancelarii Premiera, odpowiedzialny za inicjatywy rządowe w sprawach społeczno-gospodarczych. W latach 2007-2011 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, jako przedstawiciel NIK jest członkiem międzynarodowej grupy roboczej INTOSAI do spraw walki z korupcją i praniem pieniędzy. Obecnie jest radcą Ppezesa NIK oraz doktorantem Polskiej Akademii Nauk w zakresie ekonomii.