odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Konik Tomasz
Konik Tomasz

Firma: Deloitte

Stanowisko: Partner

Tomasz Konik jest partnerem zarządzającym w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostravie. Licencjonowany doradca podatkowy, były członek zarządu II kadencji Śląskiego Oddziału KRDP. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz International Business School w Szwecji. Studiował European Multicultural Integrated Management Program, International MBA. Tomasz od kilkunastu lat świadczy usługi doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowaniu krajowych i międzynarodowych transakcji z uwzględnieniem wpływu opodatkowania podatkami pośrednimi. Znawca problemów podatkowych w przemyśle ciężkim, szczególnie w sektorze górniczym i energetycznym. Doradzał największym firmom górniczych i energetycznych przy projektach dotyczących podatkowego ujęcia rozwiązania KDT na sprzedaż energii, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opodatkowania CIT przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji, koncesji na poszukiwania czy też nakładów na wykonanie wyrobisk górniczych.

Tomasz przez 3 lata był szefem zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych Deloitte w Polsce. Od października 2011 roku jest Liderem Deloitte Chinese Services Group w Polsce. W 2012 roku wyróżniony w rankingu doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Spory przed sądami”.

Jest autorem licznych publikacji w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Puls Biznesu), pismach specjalistycznych (Monitor Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego) i branżowych (Wokół Energetyki) o tematyce podatkowej. Brał udział jako wykładowca oraz jako słuchacz w wielu krajowych i międzynarodowych kursach oraz szkoleniach z zakresu podatków.