odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Komornicki Leon
Komornicki Leon

Firma: GrECo JLT Energo Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Od 1968 r. do 1998 r. był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego, gdzie zajmował stanowiska dowódczo-sztabowe, od dowódcy plutonu do zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego włącznie. W swojej karierze zawodowej był m.in. dowódcą pułku czołgów, dowódcą 5 Dywizji Pancernej, szefem sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego i dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1989 r. został mianowany generałem brygady, zaś w 1992 r. generałem dywizji. W 1998 r. na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Od 1991 prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Jest współtwórcą i realizatorem idei budowy pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, który został odsłonięty w Warszawie 17 września 1995 r. Jest także pomysłodawcą i współorganizatorem Wojskowej Federacji Sportu. W latach 1995-2005 był jej pierwszym prezesem. Założyciel Rady Organizatorów BCC i Ekspert Komisji Komitetu Monitującego BCC.

Od 1998 r. przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej, a także członek Rad Nadzorczych firm krajowych i zagranicznych: EADES, Pol-Aqua SA, DGS SA, Biatel SA, Arkus SA, GrECo JLT Energo Sp. z o.o. itd. Jest członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Zainteresowania: sport (tenis, siatkówka, żeglarstwo), literatura (pisze wiersze – w 1996 r. wydał tomik fraszek pt. „Fraszki Nie-sztabowe”), teatr.