odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kolb Thomas
Kolb Thomas

Firma: CC Germany

Stanowisko: Koordynator Tematyczny

Thomas Kolb jest dyrektorem Instytutu Engler-Bunte – Technologia Paliw w Instytucje Technologii Karlsruhe (KIT)/Campus Południowy i kieruje pracami Wydziału Technologii Gazyfikacji Instytutu Chemii Technicznej w Instytucje Technologii Karlsruhe (KIT)/Campus Północny.
Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Karlsruhe, został zatrudniony w Centrum Badań Spalania KIT, gdzie pracował z Profesorem Johnem Béerem nad spalaniem zawiesiny węglowo-wodnej. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Karlsruhe w zakresie “Powtórnego spalania NOx” (pod kierunkiem Prof. Dr.-Ing. W. Leuckela).
Przez ponad dziesięć lat pracował w BASF SE, gdzie zajmował się procesami wysokotemperaturowymi w energetyce oraz obróbką cieplną.
Jego praca badawczo-rozwojowa w KIT koncentruje się na gazyfikacji przepływowej zawiesin o wysokiej lepkości otrzymanych z biomasy oraz paliw kopalnych, a także wzbogacaniem paliw i produkcją chemicznych nośników energii, BtL, PtG. Pod jego kierunkiem szereg wiodących ośrodków badawczych na świecie współpracuje z Laboratorium Energii KIT w zakresie przekształcania projektów laboratoryjnych w pilotażowe.