odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kołatkowski Andrzej
Kołatkowski  Andrzej

Firma: PKO Bank Polski

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki. W latach 1980-1988 był pracownikiem Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Gospodarki Narodowej. Od 1988 do 1989 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od 1991 pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie 1989-1992 pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Współorganizował w tym czasie pierwsze emisje skarbowych papierów wartościowych. W latach 1992-1998 pełnił funkcję członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1998-2001 był prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA. W tym czasie pełnił również funkcję prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W latach 2002-2003 był prezesem Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA. Od października 2003 związany z PKO Bankiem Polskim, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dyrektora Biura Oceny Wniosków Kredytowych, pełnomocnika ds. Centralizacji Oceny Ryzyka Kredytowego, dyrektora Departamentu Ocen Ryzyka Kredytowego. Od września 2009 do 8 sierpnia 2011 był dyrektorem zrządzającym Pionem Ryzyka Kredytowego oraz p.o. dyrektora zarządzającego Pionem Restrukturyzacji i Windykacji w okresie od lipca 2011 do 8 sierpnia 2011. Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, produktów inwestycyjnych związanych z funduszami inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniami na życie, doświadczenie w zarządzaniu finansowym bankiem oraz przedsiębiorstwami, a także w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych.