odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kolarska-Bobińska Lena
Kolarska-Bobińska Lena

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Zasiada w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Profesor socjologii. W okresie 1991-1997 zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 r. sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała prezydentom RP: w latach 1992-1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna), a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Ukończyła studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest również członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ponad 200 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej. Komentator mediów polskich i zagranicznych.