odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kołakowska Małgorzata
Kołakowska  Małgorzata

Firma:  ING Bank Śląski SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Małgorzata Kołakowska rozpoczęła swoją karierę zawodową w ING Bank NV/Oddział w Warszawie w latach 1993-96. Po kilkuletniej przerwie, w trakcie której zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w McDonalds' Polska oraz Dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju powróciła do ING Banku Śląskiego. Od października 2006 roku nadzorowała obszar dużych korporacji i instytucji finansowych na stanowisku Dyrektora Banku. 1 lipca 2008 roku objęła stanowisko wiceprezesa Banku odpowiedzialnego za obszar korporacji i instytucji finansowych oraz rynków finansowych. Od 2010 r. jest Prezesem ING Banku Śląskiego.
Małgorzata Kołakowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.