odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kohmann Piotr
Kohmann Piotr

Firma: FIEGE

Stanowisko: Dyrektor Generalny na Polskę i Ukrainę

Piotr Kohmann z FIEGE związany jest od 13 lat. Od 2006 roku pełni rolę Dyrektora Generalnego odpowiadając za całokształt działalności oraz rozwój spółki na polskim i ukraińskim rynku. Zanim awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego, pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego Fiege i był odpowiedzialny za działalność firmy w zakresie magazynowania, transportu, copackingu oraz usług celnych we wszystkich placówkach Fiege w Polsce. We wcześniejszych latach zdobywał doświadczenie, pracując w innych firmach operujących na polskim rynku logistycznym. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, gdzie ukończył studia na wydziale Ekonomii na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne o specjalności Handel Zagraniczny.