odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Klincewicz Krzysztof
Klincewicz Krzysztof

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej, Kierownik, Zakład Teorii i Metod Organizacji, Katedra Teorii Organizacji, Wydział Zarządzania,

Krzysztof Klincewicz, profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji, pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator Zespołu Ekspertów Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo Ministerstwa Środowiska. W 2011 roku wybrany jako reprezentant Unii Europejskiej do Komitetu Wykonawczego ds. Technologii (Technology Executive Committee) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zajmuje się tematyką zarządzania technologiami i innowacjami, w szczególności strategiami firm technologicznych. Ma wieloletnie doświadczenia na stanowiskach doradczych i menedżerskich w firmach zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, potwierdzone tytułem zawodowym chartered marketer nadanym przez the Chartered Institute od Marketing. Autor licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz siedmiu książek z dziedziny zarządzania. Stypendysta Collegium Invisibile, rządu Japonii i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.