odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kiviatkowski Michel
Kiviatkowski  Michel

Firma: Mazars w Polsce

Stanowisko: Partner Zarządzający

Michel Kiviatkowski kieruje biurem Mazars w Polsce od początku istnienia firmy, tj. od 1992 roku.
Nadzoruje projekty audytorsko-doradcze, zarówno dla podmiotów polskich, jak i dużych międzynarodowych koncernów. Michel Kiviatkowski posiada szerokie doświadczenie w rewizji sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie sektory gospodarki, zwłaszcza na rzecz banków, firm leasingowych oraz firm z branży budowlanej.
Nadzoruje liczne projekty due diligence, poprzedzające procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji dla klientów oraz inwestorów oraz autorem licznych publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej. Panelista podczas kongresów ekonomicznych w Katowicach i Krynicy w ubiegłych latach. Michel Kiviatkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Aix-en-Provence (Francja).