odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kardasz Ryszard
Kardasz Ryszard

Firma: Bumar Żołnierz SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Posiada dyplomy trzech uczelni: Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Mechaniczny, Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa oraz Politechniki Wrocławskiej – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych.
Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania i finansów. W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji z dziedziny konstrukcji maszyn budowlanych, wojskowej problematyki technicznej, a także zarządzania i organizacji grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 roku. Od dwudziestu lat sprawuje wysokie funkcje kierownicze w obszarze gospodarki. Był między innymi Członkiem Rady Naukowej, a później Dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Stalowej Woli, Członkiem Zarządu, następnie prezesem zarządu Huty Stalowa Wola, Doradcą Zarządu Grupy Kapitałowej Bumar, Członkiem Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego, Członkiem Kapituły Związku Przemysłu Handlu i Finansów.
Był członkiem kilku Rad Nadzorczych m.in. Mostostalu SA Stalowa Wola oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od 2004 r. sprawuje funkcję prezesa zarządu Przemysłowego Centrum Optyki SA (obecnie Bumar Żołnierz S.A.), a od roku 2009 pełni również funkcję dyrektora Dywizji Bumar Żołnierz. Był wiceprzewodniczącym Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczącym Rady Programowej Podkarpackiego Klubu Biznesu, członkiem Rady Programowej „Przeglądu Mechanicznego” oraz wykładowcą z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania im. Bogdana Jańskiego.
Był internowany w stanie wojennym. Posiada status pokrzywdzonego. W grudniu 2009 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.