odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kania Jarosław
Kania Jarosław

Firma: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jarosław Kania (ur. 1965 r.) wykształcenie humanistyczne i ekonomiczne – absolwent Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego oraz studiów doktoranckich z ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dyplom ukończenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie, dyplom MBA University of Central Lancashire
UK&LBS, dyplom Studiów Podyplomowych – Analityk Zarządzania, Diploma
in Management University of Central Lancashire, posiada certyfikaty Barcelona Graduale School of Economics – Certificat of Attendance: Regional Competitiveness Program, Cluster and Role of Location for Company Strategy, Industrial and Cluster Policie.
Funkcje menadżerskie sprawuje od 1998 r. Pełnił funkcje wiceprezesa zarządu
w Agencji Rozwoju Lokalnego w Rudzie Śląskiej, wiceprezesa zarządu Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA. w Katowicach, odpowiedzialny za realizację projektów wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim, brał udział w realizacji licznych projektów UE, m. in. utworzenie i nadzór nad funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w województwie śląskim, był koordynatorem projektu Regionalnej Strategii Innowacji RIS – Silesia. Inicjator utworzenia Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Inkubatora Technologicznego w Rudzie Śląskiej. Pracował jako Dyrektor ds. Projektów Finansowych w Kancelarii Finansowo-Księgowej oraz Dyrektor ds. Projektów Unii Europejskiej w BPUF SA., członek zarządu MPGK Sp. z o. o., Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju.
Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. w Katowicach i Koordynatora Śląskiego Klastra Wodnego.