odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kamińska Teresa
Kamińska Teresa

Firma: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
(od kwietnia 2007 r). Szefowa powołanego przez wojewodę pomorskiego zespołu ds. budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Autorka pomysłu objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszarów po zlikwidowanej Stoczni Gdynia.

Od 2004 r. stoi na czele grupy doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. Zajmuje się regulacjami w zakresie energetyki, MSP, organizacji i finansowania badań naukowych oraz Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji. Współpracuje z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia platform technologicznych i klastrów.

W latach 2000-2001 pełniła funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stojąc na czele jego doradców. W latach 1999-2000, Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, w latach 1997-1999, Minister-koordynator reform społecznych i członek Rady Ministrów. Wieloletni pracownik instytucji publicznych najwyższego szczebla, współautorka wielu ustaw. Od 1999r. działa na rzecz Fundacji Pro Publico Bono. Członek Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Uhonorowana przez „Polska Dziennik Bałtycki” tytułem Menedżera Roku 2009.