odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kamińska Elżbieta
Kamińska Elżbieta

Firma: Fitch Polska SA

Stanowisko: Senior Director

Od 1998r. pracuje w agencji ratingowej Fitch Ratings, wcześniej w Banku Handlowym, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
Uczestniczyła w tworzeniu rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych w Polsce, a następnie biura maklerskiego i zespołu doradztwa inwestycyjnego w Banku Handlowym, jakość analiz inwestycyjnych kierowanego przez nią zespołu była bardzo wysoko oceniana przez rynek (m.in. przez Euro Money). Specjalizuje się w analizach finansowych sektora samorządowego, wydała szereg publikacji na ten temat. Uczestniczy w procesie nadawania ratingów podmiotom sektora finansów publicznych w Polsce i za granicą oraz ich programom emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.