odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Jankowiak Janusz
Jankowiak Janusz

Firma: Polska Rada Biznesu

Stanowisko: Główny Ekonomista

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Współpracuje z Institute of International Finance w Nowym Jorku oraz The Conference Board. Zasiadał w Board of Economist w Lisbon Council w Brukseli.
Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi –ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku,
wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od lutego 2006 r. prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując – między innymi – z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding S.A., Prokom Investments, Spectra, Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Arka Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM S.A, Union Investment TFI S.A.