odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Jagiełło Zbigniew
Jagiełło  Zbigniew

Firma: PKO Bank Polski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Zbigniew Jagiełło (ur. 1964 r.) jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.
W 1995 r. rozpoczął pracę w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.; następnie, najpierw jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 roku jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W lipcu 2000 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A., a od 2005 roku równolegle pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
Był Przewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich oraz międzynarodowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires; pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu Bankowości Detalicznej.
Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest laureatem nagrody Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011.