odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Jaczewska Beata
Jaczewska Beata

Firma: Ministerstwo Środowiska

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. W resorcie odpowiedzialna za prowadzenie polityki
w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza
i zmian klimatu.
W pracy dąży do osiągania korzyści jakie mogą wynikać
z równoważenia konieczności ochrony środowiska
z potrzebami rozwojowymi. Jej celem jest inicjowanie takich działań, które praktycznie pokazują, jak dzięki ekologicznym inwestycjom i technologiom pobudzać wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy.
Beata Jaczewska jest ekspertem z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej. Wykształcenie z obszaru prawa, prawa europejskiego i ekonomii zdobywała na prestiżowych uczelniach w Polsce. Studiowała m.in.: na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, w Szkole Głównej Handlowej, posiada także dyplom Uniwersytetu Cambridge
z prawa europejskiego.
Praktykę zawodową od lat zdobywała w organach administracji państwowej. Pracując
m.in. w Ministerstwie Gospodarki, ostatnio jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki, skupiała swoje działania na strategicznym planowaniu rozwoju gospodarczego w obszarach dotyczących m.in. polityki zrównoważonego rozwoju, polityki przemysłowej, innowacyjności
i przedsiębiorczości. Jako jedna z pierwszych wskazywała na potrzebę rozwoju w kierunku zielonej niskoemisyjnej gospodarki.
Prawie od początku swojej kariery zaangażowana w negocjacje rządowe na forum międzynarodowym. Ostatnio była przedstawicielem Polski w Komitecie Polityki Gospodarczej Rady Unii Europejskiej. Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej prowadziła negocjacje w zakresie jednolitego patentu wspólnotowego.
Zna język angielski, niemiecki i francuski.