odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Iwański Radosław
Iwański Radosław

Firma:  Farmer

Stanowisko: Redaktor Naczelny

Radosław Iwański, absolwent Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie. Po studiach związany branżowo z mediami i PR. Wieloletni dziennikarz Telewizji Edukacyjnej Programu 1 TVP SA oraz Redakcji Rolnej TVP SA.
Pełnił funkcję rzecznika prasowego agencji płatniczych realizujących Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej; Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako rzecznik ARR wprowadzał ją w standardy unijne, piastował tę funkcję w dniu akcesji Polski do UE.
Redaktor naczelny farmer.pl i miesięcznika Farmer, najstarszego magazynu dla rolników ukazującego się od 1931 r.