odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Ivanek Petr
Ivanek Petr

Firma: CEZ Polska

Stanowisko: Prezes Zarządu

Petr Ivánek rozpoczął działalność w polskim zespole po trzyletnim okresie pracy na stanowisku managera projektów i zastępcy country managera CEZ w Bułgarii, gdzie od pierwszych dni brał udział w przejęciach bułgarskich spółek dystrybucyjnych. Realizował procesy zmierzające do włączenia tych akwizycji do CEZ Group, zarządzał projektami racjonalizacyjnymi i restrukturalizacyjnymi. W ramach zespołu CEZ Bulgaria brał udział w projekcie unbundlingu, tj. wydzielenia dystrybucji energii elektrycznej od obrotu, w projekcie włączenia elektrowni w Varnie do CEZ Group oraz w projekcie fuzji 3 bułgarskich spółek dystrybucyjnych.
Przed rozpoczęciem pracy w CEZ Group, w latach 2003-2004 pracował jako dyrektor firmy AP&P Partner, a.s., zajmującej się doradztwem w sektorze energetycznym. Od roku 1988 do roku 2003 pracował w Energetyce Północno-Morawskiej (SME), ostatnio na pozycji dyrektora ds. strategii, od roku 1994 był członkiem zarządu SME, a.s.
W Energetyce Północno-Morawskiej pracował w ramach projektu restrukturyzacji spółki, brał udział w procesie akwizycji Energetyki Vítkovice oraz zakupie udziałów w spółce Elektrovod Bratysława.
Petr Ivánek jest absolwentem Wydziału Ekonomii w Wyższej Szkole Górniczej – Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie oraz absolwentem dwuletniego managerskiego kursu MCE. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim. Potrafi się porozumieć w języku polskim i bułgarskim.