odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Igras Janusz

Firma: Instytut Nawozów Sztucznych

Stanowisko: Dyrektor Naukowy

Dr hab. inż., Janusz Igras, prof. INS, w 1989 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Od momentu ukończenia studiów do maja 2011 r. pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, gdzie w latach 1999-2011 był kierownikiem Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia. W 1998 r. obronił pracę doktorską, a w 2005 r. – rozprawę habilitacyjną. Od maja 2011 r. jest dyrektorem naukowym w Instytucie Nawowy Sztucznych w Puławach. Specjalność – chemia rolna.