odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Hlaváč Ivo
Hlaváč Ivo

Stanowisko: Wiceminister, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Czechy

Ivo Hlaváč urodził się 24 marca 1976 r. w Ostrawie. W latach 1994–1999 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, uzyskując tytuł magistra w 2000 r. Przyznane przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Palackiego stypendium podyplomowe wykorzystał na studia w paryskiej L´Ecole des hautes études en sciences sociales oraz uzyskanie tytułu doktora filozofii (PhDr.) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w 2001 r. Odbył pobyty studyjne w Genewskim Centrum Polityki Bezpieczeństwa (w latach 2003 i 2010) i paryskiej Ecole Nationale d’administration (2004 r.) oraz podjął studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (2004 r). Obecnie student studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze.
Pracował jako asystent na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w latach 2000–2001, pracownik naukowy w Instytucie Filozofii czeskiej Akademii Nauk w latach 2000–2002 oraz zewnętrzny analityk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze w latach 2003–2005. W latach 2001–2005 był zatrudniony jako analityk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Biurze Rządu Republiki Czeskiej w 2005 r. (dział informacji i spraw europejskich). W 2006 r. był specjalistą ds. programu europejskiego w spółce ČEZ, a.s. Następnie pełnił funkcję pierwszego wiceministra ds. europejskich w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W latach 2007–2009 pierwszy wiceminister rolnictwa. Pracował także jako konsultant w zakresie ochrony środowiska i wytwarzania energii. W dniu 14 lipca 2010 r. został powołany na stanowiska wiceministra środowiska oraz kierownika Dyrektoriatu Technicznej Ochrony Środowiska.
Ivo Hlaváč jest członkiem partii ODS. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, polskim i rosyjskim. Często publikuje artykuły oraz jest członkiem sieci absolwentów Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa. Żonaty, ma dwóch synów.