odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Herbst Irena
Herbst Irena

Stanowisko: Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005

Ekonomista specjalizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, wykorzystywanie funduszy europejskich, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami.
W ostatnich latach skupiła się głównie na działalności doradczej pełniąc m. in. funkcję Doradcy Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od roku 2007, Doradcy Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w latach 2006-2007
Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa).
Autorka rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) i ustaw o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005).
Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom.
Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Centrum PPP, skupiającej 48 podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, prowadzących działalność doradczą, finansową i prawną w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Centrum działa w zakresie promowania idei partnerstwa w Polsce i nowej Ustawy o PPP, opracowania standardów umów i procedur, a także tworzenie bazy danych projektów realizowanych w tej formule. Centrum podejmuje współpracę z jednostkami krajowymi jak i zagranicznymi zajmującymi się realizacją inwestycji w formule PPP.