odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Hann Wojciech
Hann Wojciech

Firma: Deloitte

Stanowisko: Partner, Dział Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów

Wojciech Hann ma ponad 17-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym, w tym ponad 8 lat w sektorze energetyczno-surowcowym. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte przez 4 lata współkierował zespołem energetycznym w CA IB Corporate Finance / Unicredit Markets & Investment Banking w dziale M&A w Wiedniu. Wcześniej pracował w biurze CA IB w Warszawie oraz w Ernst & Young i w Cortland Brovitz & Co. w Nowym Jorku. Poza transakcjami w sektorze energetycznym kierował licznymi projektami M&A / corporate finance w sektorach usług finansowych,stalowo-maszynowym, IT, i innych. Jego zespół uczestniczył w projektach w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Francji, Izraelu, Turcji, USA, Bułgarii, Rumunii, Gruzji, Macedonii, Bośni, Serbii, Chorwacji, na Litwie, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie.

Wojciech posiada tytuł MBA w dziedzinie finansów z The William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, NY, USA a ponadto studiował fizykę teoretyczną na Universitaet Karlsruhe w Niemczech i w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, skąd posiada tytuł magistra. Jest stypendystą GFPS i Ron Brown Fellowship, przyznawanego przez Polish American Fulbright Commission.