odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Handzlik Małgorzata
Handzlik  Małgorzata

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku; pełni funkcję wicekoordynatora Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta, która zajmuje się głównie pracami w zakresie usuwania barier na rynku wewnętrznym, a które zakłócają swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału. W swojej pracy poselskiej skupia się na problemach małych i średnich przedsiębiorstw oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością i ochroną praw konsumentów. Zasiada również w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz w delegacjach ds. Wspólnej Komisji Parlamentarnej EU-Meksyk, ds. stosunków z krajami Mercosuru oraz w delegacji Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Jest absolwentką Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania, dziennikarstwa, ekonomiki i zarządzania firmami, prawa gospodarczego oraz integracji europejskiej.
Do 2004 roku prowadziła własną działalność gospodarczą. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wspiera Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a także Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod patronatem św. Łukasza, członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” ZHP w stopniu harcmistrza oraz Honorowym Członkiem Młodych Demokratów – Koło w Bielsku-Białej.