odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Hampl Mojmír

Firma: Narodowy Bank Czeski

Stanowisko: Wiceprezes

Urodził się 13 marca 1975 roku. W 1998 roku ukończył Wydział Gospodarki Krajowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. Na tymże wydziale w 2004 roku obronił doktorską rozprawę dysertacyjną.
W latach 2000-2001 jako Chevening Scholar ukończył ekonomiczne studium podyplomowe na University of Surrey w Wielkiej Brytanii. Następnie ukończył specjalistyczny kurs Makroekonomiczna Analiza i Polityka w Instytucie MFW w Wiedniu oraz szereg innych kursów i szkoleń w zakresie polityki gospodarczej i teorii ekonomicznej.

Od 1998 roku pracował jako analityk, a następnie senior analityk w sekcji walutowej Narodowego Banku Czeskiego. W 1999 roku otrzymał tytuł Młody Ekonomista Roku przyznany mu przez Czeskie Towarzystwo Ekonomiczne. W latach 2002-2004 na stanowisku ekonomisty w Czeskiej Kasie Oszczędności – ERSTE Group zajmował się badaniem makroekonomicznym oraz badaniem rynków finansowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym samym czasie pełnił funkcję zewnętrznego doradcy Ministra Finansów Republiki Czeskiej w grupie eksperckiej przygotowującej projekt reformy finansów publicznych. W latach 2004-2006 był członkiem zarządu i dyrektorem naczelnym Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej.
1 grudnia 2006 r. M. Hampl został mianowany członkiem zarządu banku Narodowego Banku Czeskiego, a 1 marca 2008 r. został powołany na wiceprezesa Narodowego Banku Czeskiego