odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Hübner Danuta
Hübner Danuta

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim

Profesor Danuta Hübner, pierwsza w historii polska Komisarz Europejska, wybitna polska ekonomistka i znawczyni polityki gospodarczej. Odegrała wielką rolę w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Od lipca 2009 roku profesor Hübner jest posłanką w Parlamencie Europejskim i Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego, członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, a także członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W maju 2004 roku profesor Hübner została członkiem Komisji Europejskiej Romano Prodiego, a w listopadzie 2004 roku powierzono jej stanowisko Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Od 1993 roku zaangażowana w pracę polskiego rządu. Jako Szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odpowiadała za przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, następnie Szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1998-2001, jako zastępca, a następnie Sekretarz Wykonawczy w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Studiowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkole Głównej Handlowej), gdzie obroniła tytuł magistra ekonomii (1971) i doktora nauk ekonomicznych (1974), a w 1981 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP – tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1988-1990 profesor Hübner była na Stypendium Fulbrighta w University of California, Berkeley, USA. Jest doktorem honoris causa pięciu europejskich uniwersytetów.