odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gulda Krzysztof
Gulda Krzysztof

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanowisko: Dyrektor, Departament Strategii

Krzysztof Gulda, urodzony w 1968 r. Ukoñczył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku dyrektor w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za politykę innowacyjną, przemysłową, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. Od lutego 2009 dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za rozwój polityki naukowej, innowacyjnej i szkolnictwa wyższego, a także sprawy europejskie i współpracy międzynarodowej.
Ekspert w zakresie budowania regionalnych i krajowych strategii innowacji zorientowanych na horyzontalne relacje między innowacjami a innymi politykami takimi jak polityka naukowa, przedsiębiorczości, zrównoważonego wzrostu, zasobów ludzkich, własności intelektualnej czy zrównoważonej polityki przemysłowej. Szczególne zainteresowania kieruje na obszar przedsiębiorczości akademickiej (rozwój nowych firm, funduszy vc, inkubatorów), budowanie relacji między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami, systemy innowacji od struktur narodowych i regionalnych do sieci i klastrów i modeli otwartych innowacji.
Reprezentuje Polskę w szeregu komitetów, paneli eksperckich i grup roboczych przy Komisji Europejskiej, obecnie członek Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej; poprzednio Grupy ds. Polityki Przemysłowej, a także przy OECD, obecnie w Komitecie Polityki naukowej i Technologicznej, poprzednio Komitecie Przemysłu, Innowacji i Przedsiębiorczości. Jest także Przewodniczącym Grupy Ekspertów ds. Polityki Innowacyjnej i Konkurencyjności przy Komitecie Ekonomicznym dla Europy Organizacji Narodów Zjednoczonych.