odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gryżewski Tomasz
Gryżewski Tomasz

Firma: Talisman Energy Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor ds. Korporacyjnych

Doświadczony Senior Manager z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zarówno w biznesie międzynarodowym jak i pozarządowych organizacjach przemysłowych.
Posiada szerokie zdolności zarządzania projektami, ludźmi oraz budżetami. Zrealizował szereg projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. W Talisman Energy Polska pełni funkcjęCorporate Affairs Lead – Dyrektora ds. Korporacyjnych. Odpowiada za budowanie i rozwijanie relacji z interesariuszami, przedstawicielami władzy, rządu, administarcji publicznej, regionalnej i lokalnej oraz za komunikację społeczną z mieszkańcami regionów, w których firma prowadzi działalaność operacyjną.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1989), Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów (2002) oraz studiów z zakresu partnerstwa międzysektorowego i odpowiedzialności społecznej na Cambridge University (2004).