odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gramatyka Michał
Gramatyka Michał

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Tychów ds. Gospodarki Przestrzennej, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Inicjator innowacyjnych rozwiązań w Tychach i aglomeracji śląskiej – systemu "NaTYCHmiastowy SMS miejski", programu rabatowego "LiczNa Rodzina" oraz systemu informacji policyjnej Crimi.pl (http://Crimi.pl) Od 1997 roku zaprzysiężony biegły sądowy w dziedzinie badań legalności oprogramowania komputerowego.