odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Grabowski Grzegorz
Grabowski Grzegorz

Firma: PKP Energetyka SA

Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Od 1978 r. związany z energetyką kolejową. W PKP Energetyka pracował najpierw jako naczelnik wydziału taryf i analiz kosztów, a od 2003 r. jako dyrektor Biura Handlu Energią Elektryczną. Obecną funkcję członka zarządu, dyrektora handlowego pełni od września 2004 r. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu (wydział transportu). Tytuł magistra inżyniera uzyskał na wydziale inżynierii elektrycznej i komputerowej Politechniki Krakowskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Gliwickiej i Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.