odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Grabarczyk Leszek
Grabarczyk Leszek

Firma: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od kwietnia 2011 r.
Od stycznia 2009 r. do marca 2011 r. dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (główne zadania: finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki, opracowywanie i implementacja innych programów wspierania innowacyjności, zwłaszcza komercjalizacji wyników badań, koordynacja i monitoring działalności niektórych innych instytucji zaangażowanych we wspieranie B+R i innowacyjności).
Od lipca 2007 do grudnia 2008 r. zastępca dyrektora NCBR. W latach 2004-2007 na różnych stanowiskach w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, przede wszystkim w Departamencie
Strategii i Rozwoju Nauki.
Ukończył prawo oraz historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie (I miejsce w rankingu).