odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gościniarek Sebastian
Gościniarek Sebastian

Firma: BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Stanowisko: Partner

Sebastian Gościniarek jest założycielem i partnerem w BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze, firmie doradczej wyspecjalizowanej w obsłudze branży lotniczej i sektora sportowego.

Wcześniej pełnił funkcję wicedyrektora w dziale doradztwa PwC, w zespole Transport Infrastruktura i Sektor Publiczny (TIPS), gdzie był odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora lotniczego i sportowego. Przed TIPS pracował w dziale corporate finance. Uczestniczył w licznych projektach dla lotnisk, linii lotniczych, podmiotów publicznych i prywatnych inwestorów. Pracował na projektach realizowanych w Polsce, Czechach, krajach bałtyckich, Słowacji i na Ukrainie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia strategiczne, operacyjne, planowanie i rozwój infrastruktury oraz planowanie i finansowanie rozwoju portów lotniczych, obiektów sportowych, aplikowanie o duże imprezy sportowe i kulturalne. Sebastian Gościniarek był koordynatorem działalności doradczej PwC dla sektora lotniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólnie z zespołem prowadził centrum doskonałości i zarządzania wiedzą dla sektora lotniczego dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Przed PwC pracował w polskim oddziale międzynarodowej firmy venture capital i w Bain & Co., międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego.

Sebastian Gościniarek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management.