odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gorzelak Grzegorz
Gorzelak Grzegorz

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Dyrektor, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Grzegorz Gorzelak, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityce regionalnej. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Koordynował wiele projektów badawczych, w tym międzynarodowych – ostantion w ramach programu ESPON oraz 7. Programu Ramowego. Jest autorem lub redaktorem ponad 60 książek oraz ponad 260 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracuje z agendami rządowymi oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie, a także wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute).