odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Górski Kazimierz
Górski Kazimierz

Stanowisko: Prezydent Sosnowca

W 1983 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest również absolwentem Metropolitalnego Studium Prawno-Samorządowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dyplomowanym Zarządcą Nieruchomości oraz Lustratorem Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej RP w Warszawie.
W latach 1984-1990 był pracownikiem dozoru technicznego w KWK "Porąbka-Klimontów", będąc jednocześnie, z wyboru załogi kopalni, członkiem Rady Pracowniczej Dąbrowskiego Gwarectwa Węglowego. Z górnictwa odszedł, wraz z kilkoma innymi nadsztygarami, w 1990 roku, protestując przeciwko wprowadzanej w życie transformacji przemysłu wydobywczego, która opierała się na likwidacji kopalń.
W 1994 roku wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Środula", znajdującej się wówczas na skraju upadłości. Gdy po czterech latach opuszczał stanowisko prezesa, Spółdzielnia, mająca ok. 3 tys. mieszkań, nie tylko nie miała długów, ale posiadała znaczne lokaty w bankach.
Od 1998 roku pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Sosnowca. W Zarządzie miasta był odpowiedzialny za rozwój i promocję miasta, planowanie inwestycji miejskich, architekturę i gospodarkę przestrzenną, geodezję oraz ochronę środowiska.
Po wygranej w bezpośrednich wyborach samorządowych 2002 roku, został Prezydentem Miasta Sosnowca. Sukces ten powtórzył w 2006, zdobywając ponad 50% już w pierwszej turze wyborów samorządowych. Sosnowiczanie po raz kolejny zaufali prezydentowi Kazimierzowi Górskiemu i wybrali go w 2010 roku na trzecią kolejną kadencję.”