odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Gajewska-Przydryga Aleksandra
Gajewska-Przydryga Aleksandra

Stanowisko: Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Z zawodu aktorka teatralna.
Kolejną kadencję radna Sejmiku Województwa, z ramienia Platformy Obywatelskiej z okręgu chorzowskiego. W poprzedniej kadencji wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Nauki i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej oraz Kapituły Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Działa przy przedsięwzięciach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dotyczących wsparcia działalności hospicyjnej, świetlic środowiskowych oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz na forum Komitetu Regionów. Bierze udział w konferencjach i szkoleniach warsztatowych AER, w tym w pierwszych warsztatach dotyczących równych praw, statusu zawodowego i przedsiębiorczości kobiet w Istanbule. Przedstawicielka Polski w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych. (The Congress of the Council of Europe). Bierze udział w pracach komisji konkursowych nagród Marszałka w dziedzinie kultury.