odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Fudali Adam
Fudali Adam

Stanowisko: Prezydent Rybnika

Doświadczony samorządowiec, uznany nie tylko w mieście i regionie, ale też w kraju. Od samego początku prezydentury z powodzeniem kontynuuje przemiany społeczno-gospodarcze w swoim mieście. Doprowadził do powstania Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku, uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach, jednoczesnej budowy kilkunastu sal gimnastycznych i boisk przy szkołach, modernizacji stadionu, budowy i modernizacji wielu dróg w tym miejskiej obwodnicy i drogi krajowej nr 78, a także modernizacji jednego z poszpitalnych budynków na potrzeby szkoły muzycznej. Przyczynił się do rozpoczęcia epokowej inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy wsparciu funduszu Unii Europejskiej ISPA/Fundusz Spójności. Wspomniane przedsięwzięcia sprawiły, że Rybnik – miasto o głębokich, górniczych tradycjach – zmienił swój wizerunek.
Prowadzona przez niego polityka proinwestycyjna uczyniła miasto nowocześnie zarządzanym ośrodkiem i dynamicznym centrum subregionu zachodniego województwa śląskiego i całej aglomeracji rybnickiej. Efekty prowadzonych przez niego działań zostały docenione przez wielu inwestorów, a także przez inne środowiska gospodarcze i opiniotwórcze. Sukcesy Rybnika w ogólnopolskich konkursach i rankingach są tego wyraźnym przykładem.
W czasie jego prezydentury Urząd Miasta Rybnika – jako pierwszy na Śląsku i drugi w Polsce – wdrożył system zarządzania jakością, zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
Jego skuteczne działania nie kończą się jednak na sprawach samego Rybnika. Jest twórcą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i był pierwszym jego przewodniczącym. Jako wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz stały członek Komitetów Sterujących powołanych przez Marszałka Województwa Śląskiego aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu. Jest również współtwórcą „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika” oraz „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”, a także tworzonej obecnie. Współuczestniczył ponadto w tworzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
W roku 2010 został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wyjątkowe zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.
Adam Fudali urodził się w 1951 roku. Jest żonaty, ma czworo dzieci i czworo wnucząt. W latach 1973-1998 był współwłaścicielem firmy handlowo-usługowej. Związany z ruchem „Solidarność”. W latach 1990-1994 był radnym i przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miasta Rybnika. W wolnych chwilach lubi dobry reportaż i publicystykę.