odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Ehl Martin
Ehl Martin

Stanowisko: Szef Działu Międzynarodowego, Hospodářské Noviny

Od 2001r. pracuje jako reporter dla czeskiej gazety o tematyce gospodarczej Hospodářské noviny. Od stycznia 2006 zajmuje stanowisko redaktora naczelnego działu międzynarodowego. Wcześniej pracował także dla różnych tytułów prasowych na terenie Czech od 1992 roku.
Współpracuje z czeską telewizją publiczną i radiem. Od kwietnia 2011r. jego artykuły o Europie Środkowej pojawiają się regularnie w dziale Middle Europa w anglojęzycznym magazynie internetowym Transitions Online (www.tol.cz). Jego artykuły ukazały się dotychczas także w prasie serbskiej, słowackiej i polskiej.
Specjalizuje się w tematyce Europy Środkowej, Bałkan, polityki bezpieczeńśtwa i stosunków transatlantyckich. Wcześniej pisał również o globalizacji, ameryce łacińskiej i Hiszpanii.
W 1999 został pracownikiem naukowym Instytutu Stosunków Międzynarodowaych w Pradze; w latach 2001-2006 był wykładowcą na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie, gdzie prowadził zajęcia pn. „Globalne wyzwania i problemy“; w latach 2009-2011 wykładowca na Uniwersytecie Metropolitalnym w Pradze, gdzie prowadził zajęcia „Systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej“.
Uzyskał tytuł doktora w zakresie politologii na Uniwersytecie Karola w Pradze (globalizacja i kultura polityczna). Przebywał na licznych stypendiach i kursach w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Belgii, Włoszech i Słowenii. Autor niedawno opublikowanej książki (w języku czeskim) pt. „Trzecia dekada. Życie, polityka i ludzie między Brukselą a Gazpromem“ (65.pole, Praga 2010). Jest także autorem książki pt. „Globalizacja: za i przeciw“ (Academia, Praga 2001) i współautorem dwóch podręczników na temat ustroju politycznego Europy południowo-wschodniej, globalizacji i rozwoju.
Języki: czeski (ojczysty), angielski, polski, serbski, hiszpański, rosyjski (biernie).

Przeprowadził wywiady z licznymi osobistościami świata polityki w Europie Środkowej, w tym z prezydentami RP: Lechem Wałęsą, Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Kaczyńskim, wszystkimi prezydentami Rumunii po 1989 roku, prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy oraz licznymi premierami (ostatnio Estonii i Słowacji).