odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Dubiński Józef
Dubiński Józef

Firma: Główny Instytut Górnictwa

Stanowisko: Dyrektor

Profesor Józef Dubiński – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk – jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie (1969) w specjalności geofizyka stosowana. Od 1971 roku jest związany z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, gdzie pracował
w Zakładzie Tapań (Laboratorium Sejsmologii Górniczej). W latach 1991-2001 pełnił funkcję zastępcy Naczelnego Dyrektora GIG do spraw naukowo-badawczych, a od 2001 roku jest Naczelnym Dyrektorem GIG. Posiada w swoim dorobku naukowym wiele znaczących osiągnięć – jest autorem ponad 300 artykułów, referatów
i monografii opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach
i wydawnictwach. Profesor Dubiński jest liderem szkoły naukowej w obszarze geofizyki górniczej opartej na jego wychowankach. Jest osobą bardzo dobrze rozpoznawalną w Polsce i za granicą jako specjalista w problematyce górniczej. Sprawuje wiele ważnych funkcji w krajowych i zagranicznych organizacjach górniczych, w tym takich jak Rada Doradcza Górnictwa Węglowego (CIAB), EURACOAL. Od 2004 roku jest przewodniczącym Światowego Kongresu Górniczego.