odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Dolnicki Bogdan

Firma: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Stanowisko: Kierownik, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Bogdan Dolnicki, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Autor ponad stu opracowań naukowych z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego. Ponadto czynny radca prawny specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.