odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Czerwiński Andrzej
Czerwiński  Andrzej

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Polityk, samorządowiec, ekspert w dziedzinie energetyki. Prezydent miasta Nowego Sącza w latach 1994-200, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki. W minionych latach pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii, między innymi Ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, Ustawie o efektywności energetycznej oraz Ustawie o inteligentnych sieciach. Obecnie przewodzi pracom parlamentarnym nad tzw. „trójpakiem”, czyli ustawą Prawo Energetyczne dotyczącą elektroenergetyki i ciepłownictwa, ustawą Prawo Gazowe oraz ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.