odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Czekaj Mirosław
Czekaj Mirosław

Stanowisko: Skarbnik m.st. Warszawy, Skarbnik Zarządu, Unia Metropolii Polskich

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident. W 2007 roku wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta st. Warszawy. W latach 2004-2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach. Brał udział w pracach rad nadzorczych spółek – w tym jako przewodniczący rad nadzorczych: Remondis-Szczecin Sp. z o.o.,
Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, Szczecińskiego Centrum Renowacji Sp. z o.o., MPT Sp. z o.o. w Warszawie. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie, obecnie przewodniczy Komitetowi Audytu PKO Banku Polskiego S.A. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.