odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Czarski Michał
Czarski Michał

Firma: Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych z zarządzania wartością firmy i strategiczną kartą wyników. Długoletni pracownik administracji państwowej, wcześniej rządowej – m.in. minister pracy i polityki socjalnej (2009 r.), radca Ambasady RP w Pradze oraz samorządowej – prezydent Sosnowca (1994-2002), marszałek Województwa Śląskiego (2002-2006), przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (2008-2010). Obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku i dyrektor ds. planowania i strategii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Od 2009 roku współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny.