odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Czarnik Mirosław
Czarnik Mirosław

Firma: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ukończył studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University Teesside w UK. Posiada ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu strategii sprzedażowych oraz w budżetowaniu i zarządzaniu projektami. Razem z zespołem zrealizował 8 projektów unijnych, które w dużej mierze przyczyniły się do powstania i rozwoju Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach. Koordynator procesu przemiany terenów poprzemysłowych w eco-strefę aktywności gospodarczej. Jeden z inicjatorów Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego propagującego idee budownictwa zrównoważonego. Koordynator projektu budowy A-klasowego, „zielonego budynku”, w którym po raz pierwszy w Polsce zastosowano system TRIGENERACJI (produkcja prądu, ciepła i chłodu z gazu), budynku przeznaczonego dla firm z sektora BPO/SSC/R&D/IT, które wymagają wysokiego standardu wykończenia i najwyższych z możliwych do osiągnięcia, niejednokrotnie przewyższających wymagania normowe, parametrów komfortu dla swoich pracowników, wpływając w ten prosty sposób na wzrost efektywności i wydajności ich pracy oraz na poprawę samopoczucia i zdrowia.