odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Chmielewski Marcin
Chmielewski Marcin

Firma: KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Stanowisko: Prezes Zarządu

W sektorze finansowym pracuje od 1992 roku. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Banku Pekao S.A., a następnie w latach 1997-2004 na stanowisku Dyrektora Regionalnego we Wrocławiu w BNP Dresdner Bank Polska S.A. Od 2004 do 2006 roku zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału DZ Bank Polska S.A. we Wrocławiu, a przez kolejne dwa, jako Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Banku BGŻ S.A., odpowiadał za bankowość korporacyjną w regionie Polski Południowo-Zachodniej. W roku 2008 został Dyrektorem Zarządzającym Wealth Management w polskim Oddziale Luksemburskiego Banku KBL European Private Bankers S.A., należącego do międzynarodowej Grupy finansowej KBC. W tym samym czasie objął również funkcję Członka Rady Nadzorczej giełdowej spółki ATM Grupa S.A. Posiada dyplom inżyniera budownictwa Politechniki Opolskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Bankowość i Finanse. Był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów w zakresie bankowości i zarządzania, zarówno w kraju, jak i za granicą.