odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Cellary Wojciech
Cellary Wojciech

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stanowisko: Kierownik, Katedra Technologii Informacyjnych, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą. Jest autorem 10 książek i ponad 170 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 250 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi zakończonymi wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczącego Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy “Borderless eGovernment Services for Europeans”, która odbyła się w Poznaniu 17-18 listopada 2011 w ramach polskiej prezydencji.