odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Buszman Paweł

Firma: American Heart of Poland SA

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

NAZWISKO I IMIĘ : Paweł Buszman
DATA URODZENIA: 23.01.1961
AKADEMIA MEDYCZNA:
Śląska Akademia Medyczna ukończona z wyróżnieniem - 1979-1985
WYKSZTAŁCENIE:
Wyższe – lekarz medycyny, Śląska Akademia Medyczna - 1985
STOPNIE NAUKOWE:
 Doktor nauk medycznych, Śląska Akademia Medyczna - 1991
 Habilitacja, Śląska Akademia Medyczna - 2002
 Profesor – Prezydent RP - 2009
Prawo wykonywania zawodu nr: 8176082
________________________________________________________________________
STAŻE:
Staż podyplomowy – Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu - 1986-1992
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE:
Szpitale Kliniczne ŚAM Zabrze, Katowice - 1986-1992
SPECJALIZACJE:
 Pierwszy stopień specjalizacji z Chorób Wewnętrznych - 1988
 Drugi stopień specjalizacji z Chorób Wewnętrznych - 1992
 Specjalizacja z Kardiologii - 1995
SZKOLENIA:
 Instytut Kardiologii, Warszawa - Anin (Elektrofizjologia) - 1986
 Deborah Heart and Lung Center, Browns Mills, NJ, USA, (Kardiologia Inwazyjna, Elektrofizjologia) - 1988
 6th Seminar for Young Cardiologist, Rehabilitation Klinik, Bad Krozingen, Germany - 1992
 Department of Invasive Cardiology, Royal Brompton Hospital, London, UK, (Szkolenie w zakresie nowych technik PTCA) – 1994
 Acreditated training for personnel working under the Animals (Scientific Procedures) Act 1986, Institute of Biology, Veterinary College, London, UK - 1994
 Szkolenie w zakresie ultrasonografii Wewnątrznaczyniowej (IVUS) Department of Intravascular Ultrasound Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio – 1995
 Szkolenie w zakresie angiografi tętnic obwodowych, University of Texas Health and Science Center, San Antonio, Texas, USA - 1999
________________________________________________________________________
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
 Kierownik Pracowni Hemodynamiki (Śląskie Centrum Kardiologii, Zabrze) - 1988-1993
 Kierownik Pracowni Elektrofizjologii (Śląskie Centrum Kardiologii, Zabrze) - 1993-1995
 Adiunkt Śl.A.M. (III Katedra i Klinika Kardiologii, Katowice) - 1995-2001
 Ordynator Oddziału Ostrych Zespołów Wieńcowych, Śląski Uniwersytet Medyczny - 2001-2010
 Profesor, Śląski Uniwersytet Medyczny - 2009-nadal
 Dyrektor szkolenia:”Interventional Cardiology Forum” (ESC Extramural Educational Programme) - 1998,2002
 Założyciel i Prezes Zarządu American Heart of Poland Sp. z o.o. - 2000-2011
________________________________________________________________________

TOWARZYSTWA NAUKOWE:
 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
- Członek Zarządu - 1995- 2004
- Sekretarz - 1995-1998
 PTK Sekcja Kardiologii Inwazyjnej - Wiceprzewodniczący Zarządu - 1993-2004
 Założyciel i Członek Klubu Polskiej Kardiologii Interwencyjnej – 2005
 Member, European Society of Cardiology, Member of the Working Group on Coronary Circulation - od 2000
 Fellow, Society of Coronary Angiography and Intervention (FSCAI) - od 2003
 Fellow of European Cardiac Society (FESC) - od 2003
 Fellow of American College of Cardiology (FACC)- od 2005
 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Przewodniczący Oddziału Śląskiego - 2009-2011
________________________________________________________________________
NAGRODY:
 Stypendium i Nagroda Studencka Ministra Zdrowia Polski - 1984
 Stypendium szkoleniowe Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - 1993
 Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - 1995, 2009
 Medal Ministra Zdrowia Polski za osiągnięcia w medycynie - 1998
________________________________________________________________________
TOWARZYSTWA MIĘDZYNARODOWE:
Członek międzynarodowych Stowarzyszeń; TCT, TCT-AP, NFIC, IC-Snowmass
PUBLIKACJE:
Ponad 100 artykułów w różnych pismach medycznych indeksowanych w PubMed z Indeksem Cytowania powyżej 300, Hirsh factor 20
Liczne publikacje w dziennikach i periodykach dotyczące organizacji usług medycznych w Polsce
GŁÓWNY BADACZ W BADANIACH:
SYNTAX, FREEDOM, STRADIVARIUS, FINESSE, DELTA-MI,ACTION, EXCEL, SENIOR PAMI, IBIS-2, OAT, SOS, POLONIA, LE MANS, OASIS 5, OASIS 6, SHINE, TRITON TIMI-38, LEADERS, IBIS-2, PLATO, ATLAS, RESOLUTE III, CURRENT, SOLID TIMI-52,
(dodatkowe informacje dostępne na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_Buszman )


OBECNA POZYCJA:
 Prezes Zarządu, American Heart of Poland Investment,
 Przewodniczący Rady Nadzorczej AHP SA i NAFIS SA
 Profesor, Śląski Uniwersytet Medyczny
 Konsultant kardiolog, American Heart of Poland