odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Burgemejster Sebastian
Burgemejster Sebastian

Stanowisko: Kierownik, Zespół Audytów, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Absolwent Politechniki Warszawskiej (kierunek Marketing i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Prelegent, trener oraz autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, audytu oraz bezpieczeństwa.
Posiadacz dyplomu CISA, CCSA, CGAP, CRMA, QA Validator, audytora ISO 9001, 20000, 27001 oraz BS 25999.
Obecnie pracuje jako kierownik Zespołu Audytów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, poprzednio pełnił obowiązki naczelnika w Departamencie Kontroli Ministerstwa Infrastruktury.
Członek zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz członek Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych (ISACA).