odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Bukowski Maciej
Bukowski Maciej

Firma: Instytut Badań Strukturalnych

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się finansami publicznymi, teorią i empirią wzrostu gospodarczego oraz ekonomią pracy. Posiada rozległe doświadczenie wyniesione z pracy w sektorze prywatnym i publicznym na stanowiskach badawczych, analitycznych i kierowniczych.
W latach 1997-2001 pracował jako konsultant i manager w największej polskiej firmie doradztwa inwestycyjnego BRE Corporate Finance S.A. W latach 2003-2006 był wicedyrektorem (2003), a następnie dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwie Gospodarki. W latach 2008-2010 był członkiem strategicznej grupy doradców Premiera.
Od roku 2006 jest prezesem zarządu Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, analitycznych, doradczych.
Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności) oraz członkiem grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej Global Europe 2030/2050: The World and Europe up to 2030/2050; a także międzynarodowej grupy ekspertów przygotowującej projekt „The European Added Value of the EU Budget. Can the EU Help its Member States to Save Money?
Autor licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi debaty wokół kształtu polityki klimatycznej, innowacyjności, rynku pracy, czy systemu emerytalnego.